english version deutsche version wersja polska french version

Производитель запчастей и элекгротехнпческого оборудования для сельсхохозяйственньлс машин и комбайнов.

Przedłużacz wtyczka-gniazdo 12V - różne długości

powrót

KOD: WEW-19

Nr katalog Dł przewod Cena
2.602 3 m
2.603 3,5 m
2.604 5 m
2.605 7,5 m

Copyright © BGF Bunax 2005
Designed by Aktinet

BGF-Bunax, ul. Czerwonych Maków 1A, 05-800 Pruszków
tel. 0048 (22) 758-16-39; fax 0048 (22) 758-19-16; biurobgf@bunax.com.pl

Maszyny rolnicze