english version deutsche version wersja polska french version

Производитель запчастей и элекгротехнпческого оборудования для сельсхохозяйственньлс машин и комбайнов.

Bolec górnego zawieszenia

powrót

KOD: CZ-41

Bolec górnego zawieszenia
Nr katalog kat Aø mm Bø mm C D Cena
1 19 12 76 95
1 19 12 92 110
1 19 12 102 121
2 25 12 78 97
2 25 12 110 128
2 25 12 142 165
3 32 12 125 143

Copyright © BGF Bunax 2005
Designed by Aktinet

BGF-Bunax, ul. Czerwonych Maków 1A, 05-800 Pruszków
tel. 0048 (22) 758-16-39; fax 0048 (22) 758-19-16; biurobgf@bunax.com.pl

Maszyny rolnicze