english version deutsche version wersja polska french version

Производитель запчастей и элекгротехнпческого оборудования для сельсхохозяйственньлс машин и комбайнов.

Trzpień zabezpieczający, system IHC

powrót

KOD: CZ-20

Nr katalog B C ca Cena
1.1053 31 mm 145 mm 250 mm
1.1054 31 mm 145 mm 350mm
1.1055 31 mm 145 mm 500 mm
1.1056 31 mm 145 mm 630mm

Copyright © BGF Bunax 2005
Designed by Aktinet

BGF-Bunax, ul. Czerwonych Maków 1A, 05-800 Pruszków
tel. 0048 (22) 758-16-39; fax 0048 (22) 758-19-16; biurobgf@bunax.com.pl

Maszyny rolnicze